Text Size
Sunday, February 14, 2016
พรวิทยาเซ็นเตอร์ ยโสธร

เก้าอี้ทำงาน

  - ราคารวมภาษีแล้ว
  - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

   
รหัสสินค้า 120317
เก้าอี้ทำงานเล็กหนังเทียม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120318
เก้าอี้ทำงานเล็ผ้าฝ้าย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120345
เก้าอี้ทำงานกลางหนังเทียม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   
รหัสสินค้า 120346
เก้าอี้ทำงานกลางผ้าฝ้าย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120300
เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงหนังเทียม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120301
เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงผ้าฝ้าย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   
รหัสสินค้า 120319
เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง สวิง 2 ระบบ หนังเทียม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120320
เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง สวิง 2 ระบบ ผ้าฝ้าย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120311
เก้าอี้เขียนแบบ

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   
รหัสสินค้า 120305
เก้าอี้จัดเลี้ยง

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 123342
เก้าอี้โพลีขาชุบโครเมี่ยม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120355
เก้าอี้แล็คเชอร์โพลีขาชุบโครเมี่ยม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   

รหัสสินค้า 120356
เก้าอี้แล็คเชอร์เบาะฟองน้ำ
ขาชุบโครเมี่ยม

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

 

 

  รหัสสินค้า 123401
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง A

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)


รหัสสินค้า 123402
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง B

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)


รหัสสินค้า 123403
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง C

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

 

รหัสสินค้า 123400
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงและที่ท้าวแขน

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)


 

 

   
รหัสสินค้า 120302
เก้าอี้ระดับ 1-2

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120303
เก้าอี้ระดับ 3-6

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120348
เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง CP-113

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   
 รหัสสินค้า 120349
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง CP-114

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   รหัสสินค้า 120309
เก้าอี้ไม่มีท้าวแขนผ้าฝ้ายสองสี

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120310
เก้าอี้มีที่ท้าวแขนผ้าฝ้ายสองสี

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

   
รหัสสินค้า 120322
เก้าอี้พนักพิงสูงหนังเทียมไทโย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120323
เก้าอี้พนักพิงสูงผ้าฝ้ายไทโย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

  รหัสสินค้า 120340
เก้าอี้พนักพิงสูงหนังเทียมขาเหล็กไทโย

(ราคาดูได้เฉพาะสมาชิก)

         
  ....................   .................  

 

Pv Group Yasothon